مطالب جذاب

(LEAD) شرکت ها به تعمیر قسم خورده حمله کردند

(ATTN: UPDATES paras 4, 6; ADDS byline)
توسط کیم هان جو

سئول، 1 فوریه (یونهاپ) -- دادستان ها چهارشنبه به دفاتر شرکت ها یورش بردند که به ترتیب قیمت آنها را تعیین کردند.
-رفع اتهامات.

دادستان مدیترانه ای سئول به بازپرسی اسنادی را در 10 مکان ارسال کرد.

اواسط شرکت ها Hanssem و Hyundai Livart، لوازم جانبی و توزیع کننده هستند.

بازیکنان p>، به دلیل شرکت Enex و Nexis، به همین ترتیب شامل می‌شوند.

گفت، این شرکت‌ها ظاهراً قراردادهای لفظی خود را در اطاعت از شرکت‌های روبنایی مجتمع‌های آپارتمانی ساخته‌شده تبانی کرده‌اند.

پیوند استنباط شده در سال 2015 ادامه یافته است 400 مجتمع آپارتمانی، برج لوته، جدیدترین کشور.

khj@yna.
co.
kr
(END)