مطالب جذاب

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 20 مارس (یونهاپ) -- نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR) با چه قیمتی در کنار Yonhap Infomax، آژانس مالی و محلی یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح.

(%) (%)

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
51 3.
52

2-M 3.
54 3.
54

3-M 3.
56 3.
56

6-M 3.
64 3.
65

12-M 3.
67 3.
70
(END)