مطالب جذاب

بازسازی نمای ساختمان های قدیمی مقاله‌ها

بازسازی ساختمان حرفه ای

بازسازی ساختمان چیست

بازسازی ساختمان در یزد

بازسازی ساختمان یعنی چه

صنعت بازسازی ساختمان در ساری بازسازی منزل

بازسازی ساختمان در صادقیه

اصطلاحات بازسازی ساختمان

اجرت بازسازی ساختمان

اصول بازسازی ساختمان

بازسازی ساختمان به انگلیسی

بازسازی ساختمان اموزش

بازسازی ساختمان اهواز

بازسازی ساختمان ارزان

بازسازی ساختمان از صفر تا صد

بازسازی ساختمان اصفهان

هزینه بازسازی ساختمان قدیمی

بازسازی نمای ساختمان های قدیمی

شرکت بازسازی ساختمان هیرادانا

شرکت بازسازی ساختمان هیراد کو

بازسازی ساختمان شهرک غرب بازسازی آپارتمان شهرک غرب(فیلم قبل بازسازی)

بازسازی نمای ساختمان های قدیمی مقاله‌ها

پیمانکار ساختمان شما را راهنمایی می کند که به‌چه‌نحو می توانید با توجه به فضای موجود، کل برنامه های بازسازی خود را به برنامه های فرعی تقسیم کنید و مراحل کار را بهتر انجام دهید.

این جهت انجام همگی عملیات بازسازی ساختمان و نوسازی یک واحد مسکونی،اداری یا تجاری بوسیله مقاطعه‌کار می باشد که در آن تهیه کلیه مصالح و لوازم مربوطه جهت انجام موضوع قرارداد بر کفالت پیمانکار بوده و کارفرما هیچگونه مسئولیت دیگری بر عهده ندارد.

انجام کلیه عملیات بازسازی و نوسازی یک واحد آپارتمان به متراژ حدود ………… متر واقع در ……………………………….. با کلیه مصالح و لوازم مربوطه به وصف جدول ضمیمه این قرارداد.

تبصره : مبلغ یادشده برای انجام کل آیتم های پیش بینی شده در پیوست قرارداد بوده که هزینه هر آیتم مشخص بوده و ارباب می تواند اعمال هر یک از آیتم های توافق شده را به شخص ثالث واگذار نموده و مبلغ آیتم واگذار شده به شخص ثالث را از کل مبلغ قرارداد کسر نماید در هر حالت انجام موضوع قرارداد به صورت آیتم های ناوابسته بوده و کارفرما و پیمانکار در بازسازی ساختمان هیچ تعهدی به انجام تمام موارد سابق بینی شده در پیوست نخواهند داشت و هر آیتمی که بنا به درخواست کارفرما انجام شود صرفاً هزینه آن آیتم پرداخت خواهد شد.