مطالب جذاب

0.5 درصد ژانویه

سئول، 2 (یونهاپ) -- کره جنوبی 0.
5 درصد در ماه ژانویه، کاهش فروش در ماه، روز پنجشنبه نشان داد.
آمار کره.

فروش، هزینه، 2.
1 درصد در دوره.

1.
4 درصد در ماه ژانویه کاهش یافته است، داده های سازماندهی نشده دیگر نشان می دهد.

colin@yna.
co.
kr
(END)

مقالات مرتبط (2nd LD) 1.
6% دسامبر در میان صادرات (2nd LD) rebounds 0.
1 pct نوامبر; فروش 3 ماهه (2nd LD) از 30 ماه اکتبر می افتد (2nd LD) سقوط ماه 3; فروش، سپتامبر (LEAD) در 2 آگوست می افتد.
rebounds decimation 6 ماه