مطالب جذاب

Krafton 2022 3.8 درصد 500.2 میلیارد وون

سئول، 7 فوریه (یونهاپ) -- شرکت Krafton در سال 2022، 500.
2 میلیون وون (398.
5 میلیون دلار آمریکا)، 3.
8 درصد قبل از آن، روز سه شنبه 15.
5 درصد بود.

-سال 751.
6 عدد نجومی برد.
فروش hebdomadal 1.
7 درصد 1.
85 تریلیون وون کاهش یافت.

(END)