مطالب جذاب

Hankook & Task Force 2022 20.5 درصد 159.1 میلیارد وون

سئول، 14 فوریه (یونهاپ) -- Hankook & Freeloader Co.
سه شنبه 2022 159.
1 میلیارد وون (125.
3 میلیون دلار آمریکا)، 20.
5 درصد قبل از آن.

این گروه دارای 4.
5 درصد است.
در سال 238.
6 میلیون وون.
بازده فروش 13.
1 درصد 1.
08 تریلیون وون.

(END)