مطالب جذاب

کره جنوبی موارد پرندگان دانه خوار را در مزارع گزارش می کند

سئول، 2 دسامبر (یونهاپ) -- روز جمعه کره موارد پرنده را در مزارع سئول آزمایش کرد، 29 موردی که در پاییز امسال در مزارع وجود داشت.

موارد یک H5N1 در مزارع ناجو، 355 ساله بود.
کیلومتر سئول، و گوچانگ، 296 کیلومتری سئول، بنا به گفته وزارت کشاورزی.

اقداماتی در مزرعه انجام شد که در آن 12457 اردک زوئیدی پرورش داده شدند.
محدودیت‌های بزرگ‌نمایی در تأسیسات در معرض خطر، کشتار و بررسی اپیدمیولوژیک.

sam@yna.
co.
kr
(END)