مطالب جذاب

تیتر روزنامه های کره جنوبی

سئول، 8 دسامبر (یونهاپ) -- اینها عناوین روزنامه های کره ای 8 دسامبر هستند.

روزنامه های کره ای زبان
-- جنگجویان تاگوک (کیونگ هیانگ شیمون)
-- قانونگذاران کیمچی، بنیادهای جینسنگ در رای دهندگان (Kookmin Daily)
-- رویداد اپراتورها سود را افزایش می دهند (دونگا ایلبو)
-- Taeguk Warriors (سئول شینمون)
-- نگرانی ها (Segye Times)
-- کارگران پتروشیمی دولت، بی اعتنایی به صنایع (چوسون ایلبو)
-- کارگران پتروشیمی، تیغه صنایع (جونگ آنگ ایلبو)
-- پزشکان ایتائوون را اعزام کردند (هنکیوره)
- گلایه پسر (Hankook Ilbo)
-- LG TV به شورای شهر ربات (روزنامه وظیفه Maeil)
-- شرکت ها درز نرم (Korea Daily)

روزنامه های انگلیسی زبان< br>-- ممکن است با شل شدن ژانویه مواجه شود (کره جونگ آنگ روزانه)
-- کره ای The Establishment ممکن است در داخل ژانویه (کره هرالد)
-- جوانان پدر آمریکایی کره (کره تایمز)
(END)